Sekolah Bintang Rabbani Salah satu Program Pendidikan Dompet Dhuafa Waspada yang terletak di Tiga Juhar, Deli Serdang.

Kini kembali menghimpun dana wakaf untuk Pembanguna kelas tambahan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk itu kami mengajak Bapak dan Ibu donatur untuk ikut bergambung bersama kami, demi menyelematkan akidah ummat.